• Ultrasonic dispersion equipment

    Ултразвучна опрема за дисперзија

    Ултразвучната опрема за дисперзија е погодна за различни решенија, вклучувајќи решенија со висок вискозитет. Конвенционалната моќност е од 1,5KW до 3,0kw. Честичките можат да се дисперзираат до нано ниво.