• Ultrasonic pigments dispersion equipment

    Ултразвучна опрема за дисперзија на пигменти

    Пигментите се дисперзираат во бои, премази и мастила за да обезбедат боја. Но, повеќето метални соединенија во пигменти, како што се: TiO2, SiO2, ZrO2, ZnO, CeO2 се нерастворливи материи. Ова бара ефективно средство за дисперзија за да ги растера во соодветниот медиум. Технологијата на ултразвучна дисперзија во моментов е најдобриот метод за дисперзија. Ултразвучната кавитација произведува безброј зони со висок и низок притисок во течноста. Овие зони со висок и низок притисок континуирано влијаат на цврстиот ...