• 20Khz ultrasonic pigment coating paint dispersing machine

    20Khz машина за дисперзирање на ултразвучни пигментиски премази

    Ултразвучното дисперзирање е механички процес за намалување на малите честички во течност, така што тие стануваат подеднакво мали и рамномерно распоредени. Кога ултразвучните машини за дисперзија се користат како хомогенизери, целта е да се намалат малите честички во течност за да се подобри униформноста и стабилноста. Овие честички (дисперзна фаза) можат да бидат цврсти или течности. Намалувањето на просечниот дијаметар на честичките го зголемува бројот на одделни честички. Ова доведува до намалување на просечната ...