Во различни индустрии, производниот процес на емулзија варира во голема мера. Овие разлики вклучуваат компоненти што се користат (мешавина, вклучувајќи различни компоненти во растворот), метод на емулгација и повеќе услови за обработка. Емулзии се дисперзии на две или повеќе мешавини на течности. Ултразвукот со висок интензитет ја обезбедува енергијата потребна за дисперзија на течна фаза (дисперзирана фаза) во мала капка од друга втора фаза (континуирана фаза).

 

Ултразвучна опрема за емулгацијае процес во кој две (или повеќе од две) мешавини течности се изедначуваат рамномерно за да формираат систем на дисперзија под дејство на ултразвучна енергија. Едната течност е рамномерно распоредена во другата течност за да формира емулзија. Во споредба со општата технологија и опрема за емулгација (како што се пропелер, воденица за колоиди и хомогенизатор, итн.), Ултразвучната емулгација има карактеристики на висок квалитет на емулгација, стабилни производи за емулгација и потребна мала моќност.

 

Постојат многу индустриски апликации на ултразвучна емулгификација, и ултразвучната емулгификација е една од технологиите што се користат во преработката на храна. На пример, безалкохолни пијалоци, кечап, мајонез, џем, вештачко млеко, храна за бебиња, чоколадо, масло од салата, масло, шеќерна вода и други видови мешана храна што се користат во прехранбената индустрија се тестирани и усвоени дома и во странство и постигнаа ефектот на подобрување на квалитетот на производот и ефикасноста на производството и емулзификацијата на каротин растворлив во вода е успешно тестирана и користена во производството.

 

Прашокот за кора од банана беше предтретиран со ултразвучна дисперзија во комбинација со готвење под висок притисок, а потоа се хидролизираше со амилаза. Експеримент со единечен фактор беше искористен за проучување на влијанието на овој предтретман врз стапката на екстракција на растворливи диетални влакна од кора од банана и физичко-хемиските својства на нерастворливи диетални влакна од кора од банана. Резултатите покажаа дека капацитетот на задржување на водата и моќноста на врзување на водата од ултразвучна дисперзија во комбинација со третман под висок притисок за готвење се зголемени за 5,05 g / g и 4,66 g / g, соодветно 60 g / g и 0,4 ml / g соодветно.

 

Се надевам дека горенаведеното може да ви помогне подобро да го користите производот.


Време на објавување: Дек-17-2020